falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

Przetwornice częstotliwości


Zatrzymanie w sytuacji awaryjnej (wyłączenie awaryjne)


Zatrzymanie w sytuacji awaryjnej (wyłączenie awaryjne)
Napędy sterowane elektronicznie - przemienniki częstotliwości

W dzisiejszych czasach przemienniki częstotliwości powędrowały pod strzechy, nawet w małych urządzeniach znalazły zastosowanie dzięki coraz mniejszym wymiarom, niższej cenie a jednocześnie przy coraz większych możliwościach uzytkowych jak i programowych.

zastosowanie:

  • jeżeli wyłączenie awaryjne stwarzazagrożenie powodowane niehamowanym wybiegiem: zatrzymanie kontrolowane (kategoria zatrzymania 1 wg EN 60204-1),
  • gdy istnieje możliwość powstania zagrożenia ze strony maszyn z elektronicznie sterowanymi napędami

warunki:

  • łącznik awaryjny z wymuszonym otwieraniem (EN 60947-5-1 załacznik K) i o działaniu wg ISO 13850/EN 418,
  • stałe oprzewodowanie zespołów elektromechanicznych,
  • rozłączanie zasilania stycznikiem sieciowym,
  • czas zwłoki przekaźnika czasowego nieznacznie dłuższy od czasu szybkiego stopu przemiennika (QSP),
  • regularnie testowanie poprawnego działania wyłączenia awaryjnego,

właściwości:

  • jeśli brak mostka (*) na zestyku K1: natychmiastowe odcięcie zasilania (kategoria zatrzymania 0),
  • jeśli mostek (*) istnieje na zestyku K1: odcięcie zasilania nastepuje po zatrzymaniu napędu (kategoria zatrzymania 1), szybkość wyłączenia realizowana jest zgodnie z ustawioną rampą czasową przemiennika.


schemat obwodów sterowania

schemat obwodów mocy

Sposób działania:

po uruchomieniu napędu przycisku ZAŁ, stycznik K1 przyciąga i przechodzi w stan samopodtrzymania. Stycznik ten załącza stycznik sieciowy K1M. napęd jest gotowy do uruchomienia. Po uruchomieniu przycisku START, przekaźnik czasowy K2T umożliwia załaczenie napędu poprzez zacisk E3. napęd uruchomi się, gdy włączona zostanie zadana wartość częstotliwości a co za tym idzie prędkości obrotowej napędu. Zestyk G1 zamyka się (komunikat RUN, napędu).

napęd zatrzymuje się gdy wartość zadana ustawiona zostanie na 0 lub po uruchomieniu przycisku STOP - przekaźnika K2T odpada, z zacisku E3 zostaje zdjęty sygnał START. Stycznik sieciowy K1M jest załączony, aby go wyłączyć należy uruchomić przycisk WYŁ.

Uruchomienie przycisku bezpieczeństwa powoduje odłączenie stycznika K1 i przekaźnika czasowego K2T. Napęd wyłącza się z szybkością zależną od ustawionej rampy czasowej. Warunek: zestyk K1 na zacisku 28 jest zmostkowany (*). Stycznik sieciowy zostaje wyłączony poprzez zestyk G1 podczas wyłączenia awaryjnego (komunikat RUN). Zwłoczny zestyk K2T nadzoruje odłączanie poprzez pracujący zacisk G1. Czas zwłoki przekaźnika czasowego K2T, musi być dłuższy niż nastawiony czas rampy hamującej.

Jeżeli zacisk 28 jest wysterowany przez K1 (* brak mostka) to przy uruchomieniu przycisku bezpieczeństwa natychmiast blokowane jest wyjście przemiennika i wyłączany jest sygnał G1. Stycznik sieciowy K1M netychmiast odpada. napęd zatrzymuje się bez sterowania niezależnie od ustwaionej rampy czasowej.

Dla "Zatrzymania w sytuacji awaryjnej (wyłączenie awaryjne) w prądowych obwodach sterowniczych" obowiązują następujące normy bezpieczeństwa:

EN 292 Maszyny. Bezpieczeństwo. Ogólne zasady projektoiwania.
ISO 13850/EN 418 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wyposażenie do zatrzymywania awaryjnego.
EN 945-1 Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy sterowania systemów bezpieczeństwa.
EN 60204-1 Maszyny. Bezpieczeństwo.Wyposażenie elektryczne maszyn.
EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napięcia.

Literatura:
normy: EN 292, ISO 13850/EN 418
broszura: "Zagadnienia bezpieczeństwa w maszynach i instalacjach" firmy Moeller Electric