falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

Silniki elektryczne


silniki do obrabiarek do drewna

Silniki indukcyjne do napędu pił tarczowych i obrabiarek do drewna
Ta 52.2000
Typ Rodzaj pracy

Często-
tliwość
Hz

Moc Napięcie

V

Prąd

A

Prędkość
obrotowa min-1
Spraw-
ność h%
Współ-
czynnik
mocy cos j
Krotność
prądu
rozrucho-
wego Ir/In
Krotność
momentu
rozrucho-
wego Mr/Mn
kW KM
TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE DO OBRABIAREK DO DREWNA

SPg 63-2A

S1 50 0,75 1,0 380 1,9 2740 71 0,84 4,4 3,6
S6
40%
50 1,0 1,4 380 2,5 2720 70 0,86 3,5 2,6

SPg 63-2AB

S1 50 1,1 1,5 380 2,8 2800 76 0,79 5,6 3,8
S6
40%
50 1,5 2,0 380 3,8 2780 75 0,81 4,5 2,8

SPg 63-2B

S1 50 1,5 2,0 380 3,5 2800 79 0,82 6,0 3,9
S6
40%
50 2,0 2,7 380 4,4 2790 79,5 0,87 4,8 3,0

SPg 75-2B

S1 50 3,5 4,7 380 7,5 2810 81 0,88 6,3 3,1
S6
40%
50 4,6 6,2 380 10,0 2730 78 0,90 4,8 2,3

SPg 75-2D

S1 50 4,7 6,3 380 9,9 2845 82,5 0,87 7,1 3,3
S6
40%
50 6,0 8,0 380 12,5 2800 81 0,90 5,6 2,6

SPg 75-2E

S1 50 5,2 7,1 380 11,1 2865 85 0,84 6,0 3,5
S6
40%
50 6,5 8,8 380 12,7 2840 84 0,88 4,8 2,7

Spf - silniki w obudowie żeliwnej.
SPg, SEPg - silniki w obudowie ze stopu Al.

Standardowo silniki są znamionowane na pracę S 40%.