falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

falownik FC 100


Ocena: 3.39/5 | liczba opinii: 49
falowniki FC 100
  • Produkcja zakończona - zadzwoń: 48 331 20 57
  • sterowanie skalarne
  • pompy
  • wentylatory
  • taśmociągi

Rodzaje obudów

IP20/chassis, IP21/NEMA1 i IP55/NEMA12 

Modułowa platforma sprzętowa plug-and-play

Określ przetwornicę odpowiednią dla swoich potrzeb. Zostanie ona wykonana i przetestowana w naszej w fabryce. 
Dostępne są filtry RFI o szerokich możliwościach. 

Panel LCP włączany/odłączany w trakcie pracy

Lokalny panel sterowania (LCP) można podłączać lub odłączać w trakcie pracy przetwornicy, co pozwala na jej szybką konfigurację. Za pomocą panelu LCP można w prosty sposób przenosić nastawy parametrów z jednej przetwornicy na drugą. Przetwornica może być również parametryzowana z poziomu komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym. 

Inteligentne zarządzanie chłodzeniem przetwornicy

Chłodzenie przetwornicy może odbywać się wg dwóch trybów, co zapewnia różne korzyści: 
Tryb temperatura otoczenia do 50°C VLT® HVAC Drive pracuje niezawodnie z nominalnymi parametrami w temperaturze otoczenia do 50°C, zapewniając jego maksymalną sprawność oraz trwałość. 
Tryb zachowania czystości wewnątrz przetwornicy 
Wdmuchiwane przez wentylator chłodne powietrze przepływa wyłącznie poprzez radiator. Kanał przelotu powietrza można łatwo czyścić bez konieczności ingerencji w podzespoły elektroniczne. 

Chłodzenie typu "cold plate":

Chłodzenie zewnętrzne jest możliwe poprzez tylną część aluminiowej obudowy, będącej radiatorem chłodzącym. Dodatkowa osłona doprowadza chłodne powietrze od wentylatora do podzespołów elektronicznych. 

Odpowiednie dla działania „układów wykonawczych”

Modułowa budowa przetwornicy jest optymalnym rozwiązaniem, zarówno dla autonomicznych układów sterowania (PLC), jak i dla rozległych instalacji BMS (Zintegrowany System Zarządzania Budynkami). 

Automatyczna optymalizacja zużycia energii

AEO to standardowa funkcja zapewniająca optymalne magnesowanie silnika przy dowolnej prędkości i w każdych warunkach obciążeniowych. 
Przy częściowym obciążeniu (poniżej nominalnego) AEO zapewnia dodatkowe oszczędności zużycia energii rzędu 5-15%. 

Kompensacja przepływu

Funkcja kompensacji przepływu zapewnia znaczące oszczędności zużycia energii i kosztów instalacji. Funkcja ta ma zastosowanie zarówno w układach pompowych, jak i układach wentylatorowych. Wystarczy monitorować czujnik umieszczony u wylotu pompy czy wentylatora, aby uzyskać stabilizację ciśnienia w oddalonych punktach systemu. 

Monitorowanie zużycia energii

VLT® HVAC Drive udostępnia pełen zakres informacji o wielkości energii pobieranej przez system HVAC, co pozwala zidentyfikować niskosprawne komponenty tego systemu. 

Regulator pomp

Regulator pomp jest najbardziej zaawansowanym regulatorem pomp dostępnym aktualnie na rynku. Pozwala on często wyeliminować dodatkowy sterownik PLC. 

Tryb uśpienia

W Trybie Uśpienia napęd wykrywa stany, gdy brak jest przepływu lub przepływ jest niewielki. Zamiast ciągłej pracy, przetwornica zwiększa krótkotrwale ciśnienie w systemie, a następnie zatrzymuje się w celu oszczędzania energii. Napęd uruchamia się ponownie automatycznie, gdy ciśnienie spada poniżej wartości zadanej. Funkcja uśpienia współpracując z funkcją Małego Przepływu ogranicza znacząco zużycie energii oraz wydłuża żywotność pomp. 

Zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pompy oraz funkcja „end of curve”

Zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pompy oraz funkcja „end of curve” odnoszą się do sytuacji, gdy mimo pracy pompy, nie można osiągnąć zadanego ciśnienia. Stany te pojawiają się wówczas, gdy przepływ jest bliski zeru lub powstała nieszczelność w systemie pompowym. 

Automatyczne monitorowanie rezonansu

Programując przetwornicę, można łatwo wyeliminować zakresy częstotliwości, w których napędzane wentylatory wywołują rezonanse w systemie wentylacyjnym. Skróci to czas potrzebny na instalację i ograniczy zużycie mechaniczne różnych komponentów. 

Monitorowanie ciągłości pasa klinowego wentylatora

VLT® HVAC Drive jest w stanie niezawodnie rozpoznać, że pas klinowy został zerwany, bazując jedynie na wartościach prądu i prędkości. 

Wytwarzanie nadciśnienia na klatkach schodowych

W przypadku pożaru, VLT® HVAC Drive może utrzymać wyższy poziom ciśnienia powietrza na klatkach schodowych w porównaniu z innymi pomieszczeniami w budynku tak, aby wyjścia ewakuacyjne pozostały niezadymione. 

Tryb przeciwpożarowy

W trybie przeciwpożarowym VLT® HVAC Drive nie będzie reagować na sygnały sterujące, ostrzeżenia oraz alarmy. Będzie kontynuować niezawodnie swoją pracę tak długo, jak będzie to możliwe, aż do samozniszczenia przetwornicy, tak, aby wyjścia ewakuacyjne pozostawały możliwie najdłużej niezadymione. 

Wartość zadana temperatury

VLT® HVAC Drive wylicza temperaturę w pomieszczeniu na podstawie ciśnienia medium chłodzącego i koryguje odpowiednio działanie sprężarki. Nie wymaga to żadnego dodatkowego oprogramowania, czujników czy regulatorów, w związku z czym, obniża koszty instalacji. 

Jedna sprężarka zamiast kaskady kompresorów

VLT® HVAC Drive, zapewnia taki sam poziom elastyczności w sterowaniu wydajnością jednej dużej sprężarki jak kaskady 2 czy 3 mniejszych sprężarek. 

Mniej rozruchów i zatrzymań

Można ustawić maksymalną liczbę cykli rozruchów/zatrzymań sprężarki w danym okresie czasu. Dzięki tej możliwości redukujemy znacząco mechaniczne zużywanie się kompresora. 

Szybki rozruch

Aby zwiększyć trwałość sprężarki, przetwornica VLT® HVAC Drive może podczas rozruchu otwierać zawór obejściowy sprężarki, co pozwala na szybki rozruch systemu bez obciążenia.


infolinia: 48 331 20 57 - napisz do nas