falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

Archiwum wiadomości


Falowniki do pomp głębinowych  - przykłady

Falowniki do pomp głębinowych - przykłady

Wymagania ciągłości dostaw wody powinny być priorytetem. Dzięki zastosowaniu układów falowników do zasilania pomp głębinowych, zyskujemy nie tylko pewność działania, stabilne ciśnienie w instalacji wodociągowej ale i znaczące oszczędności energii elektrycznej.

Poniżej opisujemy zasadę działania aplikacji napędowej zbudowanej w oparciu o falowniki firmy ABB seria ACS310 lub ACS580. Przy budowie instalacji z jedną pompą, wystarczy wybrać z menu falownika makro "Regulator PID" i po sparametryzwoaniu podstawowych nastaw - falownik może obsługiwać małą sieć wodociągową. Falownik nadzoruje za pomocą przetwornika ciśninia odpowiednią wielkość ciśnienia w instalacji regulująć prędkość obrotową pompy w taki sposób aby ciśnienie oscylowało w granicach nastawy. W chwili gdy ciśnienie jest utrzymywane na poziomie wartości zadanej, falownik po ustawionym czasie "usypia" co skutkuje obniżeniem częstotliwości zadanej do 0 Hz. 
Po obniżeniu się wartości ciśnienia o wielkość przez nas ustawioną (np. 1 Bar), falownik "budzi się" po okreslonym przez nas czasie i zaczyna regulację obrotów pompy.

Dodatkowo można zmienić parametry wskazywania ciśnienia w odpowiednich jednostach (np. Bar), zwiększa to komfort obsługi i pozwala na szybką zmianę ciśnienia roboczego.

Przy dwóch pompach głębinowych i zastosowaniu dwóch falowników, możemy uruchomić system bardziej rozbudowany. Jeżeli oprzemy się tylko o falowniki, system będzie działał na zasadzie kaskady pomp i posiadał będzie następujący algorytm:

  • praca pierwszej pompy - falownik 1 z regulatorem PID
  • jeżeli minie zaprogramowany czas i zadane ciśnienie nie jest osiągnięte - uruchamiony zostaje falownik 2
  • falownik 1 pracuje z częstotliwością stałą 50 Hz
  • falownik 2 - praca z regulatorem PID
  • po osiągnięciu ciśnienia roboczego i upłynięciu czasu falownik 2 "usypia"
  • falownik 1 przechodzi z częstotliwości stałej 50 Hz do pracy z regulatorem PID
  • jeżeli ciśnienienie utrzymuje się na poziomie zadanym - falownik 1 "usypia"
  • po obniżeniu ciśnienia o wiekość przez nas zaprogramowaną - falownik 1 "budzi się" i zaczyna pracę jak wyżej
 

Zestawy falowników do pomp głębinowych, w wersji pełnej jak i ekonomicznej są w ciągłej sprzedaży, skontaktuj się z nami: tel. 48 363 32 40


2018-12-18 informacja własna 1264