falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

Archiwum wiadomości


Silniki reluktancyjne w połączeniu z falownikiem

Silniki reluktancyjne w połączeniu z falownikiem

Obsługa silników SynRM jest taka sama jak silników indukcyjnych, warsztaty nie muszą posiada specjalistycznych certyfikatów ani narzędzi, ponieważ w konstrukcji silnika nie występują magnesy trwałe. Brak magnesów również wpływa korzystnie na cenę silnika. Ze względu na brak zapotrzebowania na prąd magnesujący w wirniku pracuje on w niższej temperaturze, a co za tym idzie - mniej ciepła jest transportowane do całego silnika i łożysk.

Cechą charakterystyczną synchronicznego silnika reluktancyjnego (SynRM) jest brak uzwojeń oraz magnesów trwałych w jego wirniku, który jest zbudowany jedynie ze stalowych blach spakietowanych i sprasowanych ze sobą na wale. W odróżnieniu do silnika indukcyjnego, w wirniku SynRM nie jest indukowany prąd i nie występują związane z nim straty. To wszystko sprawia, że technologia SynRM jest idealną kombinacją prostej budowy i wysokiej sprawności.

Silniki SynRM zdobyły przewagę nad silnikami indukcyjnymi oraz silnikami z magnesami trwałymi dzięki ich udowodnionej niezawodności i wysokiej sprawności (bez zastosowania magnesów trwałych). Takie osiągnięcia umożliwia specjalna konstrukcja wirnika. Silniki SynRM wykorzystują taką samą konstrukcję stojana, jak silniki indukcyjne, natomiast ich wirnik jest zupełnie inny: nie zastosowano w nim uzwojeń, a jedynie spakietowane blachy ze specjalnie wyciętymi szczelinami powietrznymi. Podobnie jak w przypadku silników z magnesami trwałymi, silniki SynRM wymagają zastosowania przemiennika częstotliwości do jego sterowania. Przemiennik oblicza kąt przesunięcia pola magnetycznego, co powoduje obracanie się wirnika.

Precyzyjna kontrola procesu
Napędy z silnikami SynRM zapewniają bardzo precyzyjną kontrolę prędkości oraz momentu w całym zakresie pracy, co może znacznie zwiększyć efektywność całego procesu. Przemienniki te są w stanie wyprodukować znamionowy moment przy zerowej prędkości. Oznacza to, że pakiety z silnikami SynRM mogą być brane pod uwagę do pracy w praktycznie każdej aplikacji wymagającej regulacji prędkości, włączając w to aplikacje także o wysokim momencie rozruchowym. Testy przeprowadzane przez użytkowników wskazały wartość tolerancji przy 1500 obr./min wynoszącą 0.5 obr./min w napędzie wytłaczarki. W tym konkretnym przypadku oznacza to większą dokładność przy produkcji materiału i jakość produktu końcowego, a także mniej odpadów produkcyjnych i odrzuconych produktów. Warto również zapamiętać, że odpady z produkcji oraz produkt, który nie przejdzie kontroli jakości, muszą być często powtórnie wykorzystane, co oznacza kolejne jego podgrzanie w wytłaczarce, co z kolei wiąże się z poborem dodatkowej porcji energii elektrycznej.

Powody dla których powinniśmy stosować silniki reluktancyjne zasilane z falowników

  • Pełna kontrola silnika, od prędkości zerowej. Jeśli silnik elektryczny SynRM musi pracować w zakresie niskich prędkości (przykładowo: poniżej 40 obr./min) i jeśli przemiennik nie jest w stanie zapewnić sterowania o odpowiedniej jakości, układ napędowy może utknąć. Oznacza to, że może wystąpić przestój w aplikacji w trakcie rozwiązywania problemu. Napędy ABB umożliwiają płynne sterowanie silnikami SynRM nawet przy prędkościach bliskich zeru, co pozwala na wyeliminowanie tego typu problemów.
  • Dla aplikacji stało- i zmienno-momentowych. Jest to niezmiernie istotne, jeśli zamierzasz wykorzystać pakiet napędowy w aplikacji o innej charakterystyce momentu niż kwadratowa. Napędy SynRM są odpowiednie nie tylko dla pomp i wentylatorów odśrodkowych. Nasze przemienniki udostępniają pełne możliwości sterowania silnikami SynRM również dla aplikacji stało-momentowych, takich jak: wytłaczarki czy przenośniki.
  • Lotny start. Wszystkie nasze przemienniki sterujące silnikami SynRM mają możliwość przechwycenia wirującego silnika w locie. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas w przypadku, gdy taki rodzaj startu jest wymagany. Dobór napędów. Procesy są różne, a każdy z nich ma swoje indywidualne wymagania dla napędu. Dlatego też oferujemy szeroki wachlarz przemienników częstotliwości mogących współpracować z silnikami SynRM.
  • Raporty sprawności energetycznej. Sprawność energetyczna silnika wraz z przemiennikiem częstotliwości dla róznych punktów pracy jest niezwykle przydatną informacją, która może pomóc w oszacowaniu zużycia energii przez cały układ napędowy. Takie dane mogą być włączone do obliczeń całkowitej sprawności energetycznej maszyny, co jest istotne i określane przez normę europejską 50598-2.

Wykorzystano materiały informacyjne firmy ABB


2017-11-19 informacja własna 654